Elections municipales 2020

Liste des candidats - Parti socialiste

candidat 1a 1b 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 parti scrutins
ANTILLE Guylaine n'a pas répondu
ARMAND Catherine
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
BOESIGER Jean-Luc n'a pas répondu
CHAHLAOUI Skander
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
ENHAS Ornella n'a pas répondu
GABUS-THORENS Elisabeth
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
KANAAN Sami
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
KAST Carole-Anne
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
KITSOS Christina
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
LAMMAR Stéphanie
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
LEUENBERGER Nathalie
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
LEUTENEGGER Bastien n'a pas répondu
MOYARD Salima
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
POMATTO Michel 
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
RUEGGER Nathalie
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
STAUB Martin
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9